ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ”  รุ่นที่ 2

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ  รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิกโครงการ

ใส่ความเห็น