ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน” รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสัญญาและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2566

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น