ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพการจัดทำรายงานการประชุม เทคนิคการเขียน และการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการเทคนิคการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี” รุ่นที่ 9

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพการจัดทำรายงานการประชุม

เทคนิคการเขียนและการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการเทคนิคการเสนอหนังสือ

ต่อผู้บังคับบัญชาและการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี” รุ่นที่ 9

ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น