ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ ห้องบุษบงกช บี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น