หลักสูตร “การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้าง แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร“การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น