หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร

และกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น