ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 10 – 11 มกราคม พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น