หลักสูตร “การบริหารสัญญา และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาราคาได้(ค่าk)”

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การบริหารสัญญา และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

และการคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาราคาได้(ค่าk)”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น