ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร

“การบริหารสินทรัพย์” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ณ ห้องบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น