ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร

 กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา

 งานจ้างออกแบบและควบคุม งานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ณ บงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น