หลักสูตร “เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส จังหวัดปัตตานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น