หลักสูตร “เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชี ในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ”

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชี

ในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ.2562

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น