หลักสูตร “กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ” รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น