ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 9

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น