ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฏาคม พ.ศ.2562

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการทำสัญญา การบริหารสัญญา

และการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานจ้างทำของงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา

งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 4 – 5  กรกฏาคม พ.ศ.2562 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ
 

ใส่ความเห็น