ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2562 (งบประมาณ)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผล

งบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น