ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องภานุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

 

ใส่ความเห็น