หลักสูตร “เจาะลึกการบริหารงานก่อสร้างภาครัฐ กับข้อกำหนดในการถอดแบบ การประมาณการราคา ขอบเขตการบังคับใช้ และการเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณให้ถูกต้องตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 1 – 8

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เจาะลึกการบริหารงานก่อสร้างภาครัฐ กับข้อกำหนดในการถอดแบบ การประมาณการราคา ขอบเขตการบังคับใช้ และการเลือกใช้หลักเกณฑ์การคำนวณให้ถูกต้องตามข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 1 – 8

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รุ่นที่ 4 ระหว่าง 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมเดอะพรรณรายโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ. เชียงใหม่

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น