หลักสูตร “เทคนิควิธีการประเมินภาษีและคิดคำนวณภาษี (เชิงปฏิบัติการ) ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1 – 6

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เทคนิควิธีการประเมินภาษีและคิดคำนวณภาษี (เชิงปฏิบัติการ) ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1 – 6

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15- 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมเดอะพรรณรายโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น