หลักสูตร “ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การใช้รายได้สะสม การบันทึกบัญชีและการปิดบัญชี และแนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา พร้อมข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบรายได้สถานศึกษาและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่” รุ่นที่ 1 – 5

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การใช้รายได้สะสม การบันทึกบัญชีและการปิดบัญชี และแนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา พร้อมข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบรายได้สถานศึกษาและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่” รุ่นที่ 1 – 5

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น