หลักสูตร “การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกสภาพ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรองรับการเลือกตั้ง และเทคนิคการลดข้อพิพาทในการประชุมสภาท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 – 6

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกสภาพ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรองรับการเลือกตั้ง และเทคนิคการลดข้อพิพาทในการประชุมสภาท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 – 6

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น