หลักสูตร “วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – 4

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – 4 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 4 ระหว่าง 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น