หลักสูตร “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบ e-GP” รุ่นที่ 1 – 3

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบ e-GP” รุ่นที่  1 – 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น