หลักสูตร “แนวทางการโอนย้าย การรับโอน การย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่ง ในองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น การเลื่อนระดับ ตามมติ ก กลาง การประเมิน การเลื่อนเงินเดือน โครงสร้างส่วนราชการ และการกำหนดตำแหน่งสายงานผู้บริหารรวมสิทธิประโยชน์อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 – 5

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “แนวทางการโอนย้าย การรับโอน การย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่ง

ในองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น การเลื่อนระดับ ตามมติ ก กลาง การประเมิน การเลื่อนเงินเดือน โครงสร้างส่วนราชการ

และการกำหนดตำแหน่งสายงานผู้บริหารรวมสิทธิประโยชน์อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  รุ่นที่ 1 – 5

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 14  – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จ.หนองคาย

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ. ลำปาง

รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น