ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 14 – 16 ก.พ. 2563 (หลักสูตร ทะเบียนพาณิชย์ รุ่นที่ 4)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร ฝึกปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไปและทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(e-Commerce) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่ ”

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคแอนด์คอนเวชั่น พัทยา จ.ชลบุรี

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น