ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 13 – 15 มี.ค.63 (หลักสูตร e-GP รุ่นที่ 6)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ 

วิธีเฉพาะเจาะจงวิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติจริง 

การทำร่างสัญญา การถอยข้อมูลและการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่าย ”

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 – 15  มีนาคม 2563

ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น