ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 31 ก.ค. – 1 .ส.ค. 63 (เบิกจ่ายเงินจากคลัง รุ่นที่ 4)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

สำหรับบุคลากรภาครัฐรุ่น 4

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น