ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 8 – 9 .ส.ค. 63 (บริหารสัญญา รุ่นที่ 3)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายรุ่น 3

ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น