ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 15 – 16 .ส.ค. 63 (เจาะลึก TOR รุ่นที่ 3 เชียงใหม่)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจ

เอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิค

และ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น