ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 15 – 16 ส.ค. 63 (วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐรุ่น 4

ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น