ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 (กฎหมายฮั้วประมูล รุ่น 4)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูล

งานราชการ(ปปช) และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกต

ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกรณีศึกษา

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

 

ใส่ความเห็น