ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ.2563 (ข้อควรระวังในการบริหารสัญญาฯ รุ่น 4)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ใส่ความเห็น