ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 12 – 13 ก.ย. 63 (แนวทางพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 3)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีการตรวจเอกสาร

การพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ประกอบการ

ที่ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ” รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น