ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย. 63 (แนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 3)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “แนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ

และข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ  ” รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ใส่ความเห็น