หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี การทำร่างสัญญาและการถอยข้อมูล” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)    

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี การทำร่างสัญญาและการถอยข้อมูล” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

รุ่นที่ 1  วันที่  30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563   

ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร   

            รุ่นที่ 2  วันที่  27 – 29 พฤศจิกายน 2563          

ณ  โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

            รุ่นที่ 3  วันที่  11 – 13 ธันวาคม 2563             

ณ  โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

            รุ่นที่ 4  วันที่  29 – 30 มกราคม 2564                          

ณ  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

รุ่นที่ 5  วันที่  26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564            

ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

            รุ่นที่ 6  วันที่  12 – 14 มีนาคม 2564               

ณ  โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น