หลักสูตร “การพิจารณาโต้ตอบและจัดทำเอกสารการอุทธรณ์และร้องเรียนที่ถูกต้อง สอดคล้องกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และขอบเขตของงาน (TOR) การทำหน้าที่ ของคณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อป้องกันการถูกฟ้องศาลปกครองเจาะลึกกรณีศึกษา และหนังสือหารือการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการวินิจฉัย (กวจ.)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การพิจารณาโต้ตอบและจัดทำเอกสารการอุทธรณ์และร้องเรียนที่ถูกต้อง

สอดคล้องกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และขอบเขตของงาน (TOR) การทำหน้าที่

ของคณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อป้องกันการถูกฟ้องศาลปกครองเจาะลึกกรณีศึกษา

และหนังสือหารือการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการวินิจฉัย (กวจ.)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5  

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563   

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี      

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563   

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564  

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น