หลักสูตร “การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฎกระทรวงการสอบสวน (ฉบับใหม่) การตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อม การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฎกระทรวงการสอบสวน (ฉบับใหม่)

การตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อม

การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4  

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563   

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี      

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563   

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น