หลักสูตร “การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี 2564 ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การคืนเงินภาษี การบังคับภาษีค้างชำระ การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการจัดเก็บภาษีป้าย ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่… (พ.ศ…..)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี 2564 ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง

เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การคืนเงินภาษี การบังคับภาษีค้างชำระ

การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการจัดเก็บภาษีป้าย

ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่… (พ.ศ…..)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5  

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563   

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี      

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563   

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น