หลักสูตร “Update สาระน่ารู้ GURU ท้องถิ่น กับกฎหมายระเบียบฉบับใหม่ทั้งหมด ด้านการงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การช่วยเหลือประชาชน การจัดหาพัสดุ การจำแนกวัสดุครุภัณฑ์และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณใหม่ (ประจำปี 2565)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5  

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “Update สาระน่ารู้ GURU ท้องถิ่น กับกฎหมายระเบียบฉบับใหม่ทั้งหมด

ด้านการงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การช่วยเหลือประชาชน การจัดหาพัสดุ

การจำแนกวัสดุครุภัณฑ์และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณใหม่ (ประจำปี 2565)

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5  

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563   

ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น      

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2564   

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 25– 28 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น