ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย.63 (หลักสูตร ทะเบียนพาณิชย์ รุ่นที่ 1)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ เพิ่มพูนทักษะและแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป (ภาคปฏิบัติ)

และการขอเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

DBD Registered  ตามระบบจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่  

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น