หลักสูตร“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำ สำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำ

สำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ.2563    

      ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       

   รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

  รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ    

รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น