ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป (ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร เพิ่มพูนทักษะและแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป (ภาคปฏิบัติ)

และการขอเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

DBD Registered   ตามระบบจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ  โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

 

ใส่ความเห็น