ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 63 (ความเข้าใจประเด็นปัญหาฯ รุ่นที่ 1)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติ

การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ใส่ความเห็น