ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. 63 (การพัฒนาทักษะ การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังฯ รุ่นที่ 1)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“การพัฒนาทักษะ การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ใส่ความเห็น