ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุฯ” รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 ก.พ. 64

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุ

และราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

ณ  ห้องเลเซอร์เลซ ชั้น 10  โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น