ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานฯ” รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 ก.พ. 64

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ และศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหา

ในการปฏิบัติงานระบบ e-GP” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

ณ  ห้องเลเซอร์เลซ ชั้น 10  โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น