โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  หลักสูตร“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

หลักสูตร“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ช

เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ใส่ความเห็น