หลักสูตร“การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้โดยการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้” รุ่นที่ 5 – รุ่นที่ 10

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร“การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้โดยการจัดชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้” รุ่นที่ 5 – รุ่นที่ 10

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่  9 – 11 กรกฎาคม 2564

ณ โรงแรมฟอร์จูน นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564

ณ  โรงแรมเดอะการ์เดน ๓๐๔  จ.ปราจีนบุรี

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่  13 – 15 สิงหาคม 2564

ณ  โรงแรมเดอะพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท  จ.กาญจนบุรี

รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่  27 – 29 สิงหาคม 2564

ณ  โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น  จ.ระยอง

รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2564

ณ  โรงแรมลองบีช ชะอำ  จ.เพชรบุรี

รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่  10 – 12 กันยายน 2564

ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ใส่ความเห็น