หลักสูตร“การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.๔) สำหรับครูสายผู้สอน สู่การพัฒนาการศึกษา” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร“การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.๔)

สำหรับครูสายผู้สอน สู่การพัฒนาการศึกษา” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2564

ณ โรงแรม ฟอร์จูน นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2564

ณ โรงแรม เดอะการ์เดน 304 จังหวัดปราจีนบุรี

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น