ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้างฯ” รุ่นที่ 1

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

27-28″]

ใส่ความเห็น